Погоджуючи замовлення на виготовлення печатки, штампу, факсимілє, чи іншого виду штемпельної продукції - замовник гарантує, що володіє усіма необхідними документами, правами та повноваженнями на замовлення виготовлення та використання печатки / штампу. Замовник не має наміру використовувати виготовлену печатку чи штамп в супереч чинному законодавству, в тому числі з мотивів підробки документів (ст. 358 Кримінального Кодексу України), здійснення рейдерських захоплень підприємств чи вчинення інших незаконних дій, які можуть порушити права та інтереси третіх осіб. 
 Замовник (керівник підприємства, установи, організації, особисто фізична особа - підприємець) несе повну (в.ч кримінальну) відповідальність за виготовлення, використання замовленої печатки.